Get Adobe Flash player
You need Flash Player 8 and allow javascript to see this content.

Nyheter om Cleantech Östergötland

Nu när höstmörkret är på väg att falla riktigt ordentligt så kommer här positiva nyheter om Cleantech Östergötlands framtid. Vid årsmötet i juni fick föreningen en ny styrelse vars huvuduppdrag är att forma det nya Cleantech. Vi har nu kommit så långt i det arbetet att det är dags att informera om vilka beslut som tagits och var vi står i dagsläget.

Den viktigaste nyheten är att från den 1:a november kommer Östsvenska Handelskammaren att ta över kanslifunktionen och med det får vi bättre resurser att producera medlemsutskick, uppdatera hemsidan och ordna aktiviteter. Samtidigt så inleder föreningen ett samarbete med Handelskammaren med följande huvuddrag:

·         Cleantech Östergötland som förening består men verksamheten samlas i ett affärsnätverk för miljöteknikföretag som drivs av Handelskammaren

·         När finansieringen är helt i hamn kommer en projektledare att anställas av Handelskammaren med uppdraget att för föreningens och affärsnätverkets räkning främja affärsutveckling inom miljöteknik

·         Det framtida Cleantech kommer att vara mer affärsinriktat med företagen och affärsutveckling i fokus

·         Projektledaren kommer att sitta i Cleantechs gamla lokaler på Gjuteriet i Linköping. Handelskammaren har i samband med detta flyttat sin Linköpingsverksamhet till dessa lokaler

·         Vad gäller medlemskap så kommer nuvarande medlemmar som inte är medlemmar i Handelskammaren att erbjudas fritt medlemskap som bekostas av föreningen första verksamhetsåret (1 nov 2014 – 31 okt 2015)

För flera av dem som arbetat med det nya Cleantech Östergötland kommer detta förmodligen inte som en överraskning men likväl är vi i styrelsen mycket glada över att nu kunna se framåt och se till så att det rockar av miljöteknik i regionen.

För att fira nystarten bjuds samtliga medlemmar därför in till en Kick-off den 13:e november på Cleantech Park i Gjuteriet i Linköping. En separat inbjudan skickas ut av Handelskammaren.

 

Vi ses den 13:e!

Styrelsen genom John Askling, ordförandeAlla medlemmar

Bli medlem här


Arkivet

Omvärlden

Ny teknik - Energi
Varför slocknar litiumbatteriet?

Mercedes framtidsbuss - lång och eldriven

Miljö-utveckling.se
?Katastrofdåligt? förslag om ekologisk produktion

Är du en vinnare?

IDG Miljöaktuellt
Nya regler i korthet (v 17)

Nya EU-regler i korthet (v 17)