Get Adobe Flash player
You need Flash Player 8 and allow javascript to see this content.

Magnus Börjeson prisas för sina insatser att koppla ihop miljöteknikområdet med de gröna näringarna

Östergötlands miljöteknikprofil 2012 är Magnus Börjesson. Han fick ta emot priset på det årliga miljöteknikminglet som genomförs på Linköpings universitet med 100 deltagare från företag, myndigheter och universitet.

Bakom stipendiet står Cleantech Östergötland, Industriell miljöteknik på Linköpings universitet samt Almi Företagspartner AB. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma en person som praktiskt visat att det går att kombinera lyckade affärer och en hållbar miljö. Det handlar om att vända miljöproblem till affärslösningar.

Motiveringen löd:
Genom att på olika sätt stimulera och initiera forskning, utveckling och företagande har Magnus Börjeson bidragit till miljödriven utveckling och samverkan mellan nya områden och aktörer. Biogas på gårdsnivå, Entreprenörskapsprogram med Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland, Vreta Kluster, Linköpings Universitets Biogas Research Centre och AgroÖst är några exempel på olika organisationer och aktiviteter där pristagaren spelat en viktig roll. Utöver dessa värdefulla insatser för regionens utveckling driver pristagaren sedan lång tid dessutom Högåsa gård med ekologisk produktion.

« Tillbaka

Nyheter

2013-11-08
Cleantech Östergötland upphör som bolag

2013-03-28
Vill du medverka i en nätbaserad plattform för att introducera svensk miljöteknik i Kina?

Arkivet

Omvärlden

Ny teknik - Energi
Tystar 20000 godsvagnar

Energisamarbete ska ge styrka i EU

Miljö-utveckling.se
Byggandet står för halva klimatpåverkan

Stora brister i Sveriges klimatanpassning

IDG Miljöaktuellt
SKL: Kostnaderna för säkert vatten kan minskas

Bolagen som förvaltare svartlistar